Vé Máy Bay

VÉ MÁY BAY
VÉ MÁY BAY
17/10/2012 - 2893 Lượt xem
Công ty Du lịch The Sinh Tourist .Văn phòng tại 34 Lãn Ông Hoàn Kiếm Hà nội ĐT 02439985196 Hotline : 0949198282 chuyên Bán vé MÁY BAY trong nước & Quốc tế .
 

 

HA NOI (VIETNAM ) - AMSTERDAM (NETHERLANDS )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 20: 05 thứ 2, 4, 6

  10: 15 ngày hôm sau

 AF 171/ @AF8228

 Airbus A340 - 300/ Boeing 737

 15: 10

Liên Hệ

Liên Hệ

Cathay   Pacific  Airlines

 19: 10 thứ 3, 5, 6, 7, CN

  06: 40 ngày hôm sau

 @CX 792/ CX 271

 Airbus A320 - 100/ Airbus A340 - 300

 15: 25

Liên Hệ

Liên Hệ

Singapore Airlines

 13: 35 các ngày trong tuần

  07: 15 ngày hôm sau

 SQ 175/ SQ 324

 Boeing 777 - 200/ Boeing 777 - 200

 17: 40

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN trong tuần

  10: 15 ngày hôm sau

 VN 535/ @AF 8228

 Boeing 777/ Boeing 737

 13: 35

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - BERLIN (GERMANY )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 20: 05 thứ 2, 4, 6

  11: 50 ngày hôm sau

 AF 171/ AF 1734

 Airbus A340 - 300/ Airbus A319

 15: 40

 

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  11: 50 ngày hôm sau

 VN 535/ AF 1734

 Boeing 777/ Airbus A320 - 100

 14: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - COPENHAGENS (DENMARK )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Thai   Airways

 20: 45 thứ 3, 4, 5, 6, CN

  07: 25 ngày hôm sau

 TG 685/ TG 950

 Airbus A300- 600/ Boeing 747 - 400

 12: 55

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  14: 45 ngày hôm sau

 VN 535/ AF 2350

 Boeing 777/ Boeing 737 - 500

 14: 15

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - FRANKFURT (GERMANY )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 20: 05 thứ 2, 4, 6

  11: 10 cùng ngày

 AF 171/ AF 1618

 Airbus A340 - 300/Airbus A318

 15: 20

 

Liên Hệ

Cathay Pacific Airlines

 19: 10 các ngày trong tuần

  06: 00 ngày hôm sau

 @CX 792/ CX 289

 Airbus A321/ Boeing 747 - 400

 14: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

Korean Airlines

 23: 20 các ngày trong tuần

  17: 35 ngày hôm sau

 KE 684/ KE 905

 Boeing 737 - 800/ Boeing 747 - 400

 15: 30

Liên Hệ

Liên Hệ

Singapore Airlines

 13: 35 các ngày trong tuần

  06: 05 ngày hôm sau

 SQ 175/ SQ 26

 Boeing 777 - 200/ Boeing 747 - 400

 16: 35

Liên Hệ

Liên Hệ

Thai  Airways

 20: 45 các ngày trong tuần

  06: 00 ngày hôm sau

 TG685/TG920

 Airbus A300 - 600/Boeing 747

 14: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  11: 10 ngày hôm sau

 VN 535/ AF 1618

 Boeing 777/ Airbus A318

 13: 45

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 00: 30 thứ 3 hàng tuần

  10: 20 cùng ngày

 VN 525

 Boeing 777

 12: 50

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 02: 55 thứ 6 trong tuần

  12: 45 cùng ngày

 VN 525

 Boeing 777

 12: 50

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - LONDON (UNITED KINGDOM )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Cathay Pacific Airlines

 19: 10 các ngày trong tuần

  05: 45 ngày hôm sau

 @CX 792/ CX 251

 Airbus A320 - 100/ Boeing 747 - 400

 14: 40

Liên Hệ

Liên Hệ

Korean Airlines

 23: 20 các ngày trong tuần

  16: 55 ngày hôm sau

 KE 684/ KE 907

 Boeing 737 - 800/ Boeing 747 - 400

 16: 00

Liên Hệ

Liên Hệ

Thai   Airways

 20: 45 các ngày trong tuần

  07: 15 ngày hôm sau

 TG 685/ TG910

 Airbus A 300 - 600/ Boeing 747

 13: 55

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  09: 25 ngày hôm sau

 VN 535/ AF 1270

 Boeing 777/ Airbus A320 - 100

 13: 45

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - MADRID (SPAIN )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 20: 05 thứ 2, 4, 6

  23: 35 cùng ngày

 AF 171/ AF 1300

 Airbus A340 - 300/ Airbus A320

 16: 00

 

Liên Hệ

Thai   Airways

 20: 45 thứ 4, 6, CN

  10: 10 ngày hôm sau

 TG 685/ TG 942

 Airbus A300 - 600/ Boeing 747

 15: 40

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  11: 45 ngày hôm sau

 VN 535/ AF 1300

 Boeing 777/ Airbus A321 - 100

 14: 25

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - MANCHESTER (UNITED KINGDOM )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Singapore Airline

  13: 35 các ngày trong tuần

  06: 50 ngày hôm sau

 SQ 175/ SQ328

 Boeing 777- 200/ Boeing 777 - 200

 17: 55

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  13: 50 ngày hôm sau

 VN 535/ AF 319

 Boeing 777/ Airbus A319

 13: 50

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  10: 20 ngày hôm sau

 VN 535/ @BA 1603

 Boeing 777/ RJ 145

 13: 50

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - MOSCOW (RUSSIA )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Aeroflot

 12: 25 thứ 6 trong tuần

  19: 30 cùng ngày

 SU 542

 Ilyushin IL96-300

 10: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

Aeroflot

 23: 10 thứ 2 trong tuần

  06: 35 ngày hôm sau

 SU 542

 Ilyushin IL96-300

 10: 25

Liên Hệ

Liên Hệ

Cathay Pacific Airlines

 19: 10 CN

  07: 00 ngày hôm sau

 @CX 792/ CX 9249

 Airbus A320 - 100/ Boeing 767 -300

 12: 30

Liên Hệ

Liên Hệ

Korean Airlines

 23: 20 thứ 3, 5, 7

  17: 15 ngày hôm sau

 KE 684/ @KE 5923

 Boeing 737 - 800/ IL96-300

 13: 35

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 00: 30 thứ 3 hàng tuần

  07: 10 cùng ngày

 VN 525

 Boeing 777

 09: 40

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 02: 55 thứ 6 hàng tuần

  09: 35 cùng ngày

 VN 525

 Boeing 777

 09: 40

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - MUNICH (GERMANY )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD
)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 20: 05 thứ 2, 4, 6

  11: 55 ngày hôm sau

 AF 171/ AF 1722

 Airbus A340 - 300/ Airbus A319

 15: 30

 

Liên Hệ

Thai   Airways

 11: 15 các ngày trong tuần

  05: 50 ngày hôm sau

 TG 683/ @TG 7824

 Airbus A300 - 600/ Airbus A340 - 600

 13: 40

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  11: 55 ngày hôm sau

 VN 535/ AF 1722

 Boeing 777/ Airbus A318

 13: 55

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - PARIS (FRANCE )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 20: 05 thứ 2, 4, 6

  06: 15 ngày hôm sau

 AF 171

 Airbus A340 - 300

 13: 55

 

Liên Hệ

Cathay Pacific Airlines

 19: 10 các ngày trong tuần

  06: 50 ngày hôm sau

 @CX 792/ CX 261

 Airbus A320 - 100/ Boeing 747-400

 14: 45

Liên Hệ

Liên Hệ

Korean Airlines

 23: 20 các ngày trong tuần

  14: 40 ngày hôm sau

 KE 684/ @KE 5901

 Boeing 737 - 800/ Boeing 777

 16: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

Pacific Airlines

 13: 35 các ngày trong tuần

  06: 15 ngày hôm sau

 SQ 175/ SQ334

 Boeing 777 - 200/ Boeing 747 - 400

 17: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

Thai   Airways

 20: 45 các ngày trong tuần

  07: 05 ngày hôm sau

 TG 685/ TG 930

 Airbus A300 - 600/ Boeing 747 - 400

 13: 50

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  06: 45 ngày hôm sau

 VN535

 Boeing 777

 12: 20

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - PRAGUE (CZECH REPUBLIC )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 20: 05 thứ 2, 4, 6

  11: 40 ngày hôm sau

 AF 171/ @AF4900

 Airbus A340 - 300/ Boeing 737 - 400

 15: 40

 

Liên Hệ

Korean Airlines

 23: 20 thứ 4, 6, CN

  17: 50 ngày hôm sau

 KE 684/ KE 935

 Boeing 737 - 800/ Airbus A330-300

 15: 35

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  11: 40 ngày hôm sau

 VN 535/ @AF 4900

 Boeing 777/ Boeing 737 - 400

 14: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - ROME (ITALY )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 20: 05 thứ 2, 4, 6

  11: 55 ngày hôm sau

 AF 171/ AF 1504

 Airbus A340 - 300/ Airbus A320

 1+6: 00

 

Liên Hệ

Cathay Facific Airlines

 19: 10 thứ 3, 5, 6, 7, CN

  06: 30 ngày hôm sau

 @CX 792/ CX 293

 Airbus A320 -100/ Boeing 747 - 400

 14: 25

Liên Hệ

Liên Hệ

Korean Airlines

 23: 20 thứ 3, 5, 7

  18: 00 ngày hôm sau

 KE 684/ KE 927

 Boeing 737 - 800/ Boeing 747 - 400

 16: 30

Liên Hệ

Liên Hệ

Singapore Airlines

 13: 35 thứ 2, 5, 7

  07: 40 ngày hôm sau

 SQ 175/ SQ 340

 Boeing 777 - 200/ Boeing 777 - 200

 16: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

Thai   Airways

 20: 45 thứ 5, 7, CN

  06: 35 ngày hôm sau

 TG 685/ TG 942

 Airbus A 300 - 600/ Boeing 747

 13: 20

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  11: 55 ngày hôm sau

 VN 535/ AF 1504

 Boeing 777/ Airbus A320

 14: 25

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - STOCKHOLM (SWEDEN )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 20: 05 thứ 2, 4, 6

  12: 10 ngày hôm sau

 AF 171/ AF 1762

 Airbus A340 - 300/ Airbus A320

 16: 30

 

Liên Hệ

Thai   Airways

 20: 45 thứ 2, 4, 5, 7

  06: 50 ngày hôm sau

 TG 685/ TG960

 Airbus A300 - 600/ Boeing 747 - 400

 12: 30

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  12: 10 ngày hôm sau

 VN 535/ AF 1762

 Boeing 777/ Boeing 737-500

 14: 55

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HA NOI (VIETNAM ) - ZURICH (SWITZERLAND )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Air France

 23: 50 thứ 3, 5, CN

  11: 15 ngày hôm sau

 @AF 167/ @AF 5102

 Boeing 777/ Aerospace 146 - 200

 15: 15

 

Liên Hệ

Korean Airlines

 23: 20 thứ 2, 4, 6

  18: 25 ngày hôm sau

 KE 684/ KE 917

 Boeing 737 - 800/ Airbus A330 - 200

 16: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

Thai   Airways

 20: 45 các ngày trong tuần

  07: 10 ngày hôm sau

 TG 685/TG 970

 Airbus A 300 - 600/ MD - 11 hoặc Boeing 747

 14: 40

Liên Hệ

Liên Hệ

Vietnam Airlines

 23: 25 thứ 3, 5, CN

  11: 15 ngày hôm sau

 VN 535/ @AF 5102

 Boeing 777/ Aerospace 146 - 200

 13: 45

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HO CHI MINH (VIETNAM ) - BERLIN (GERMANY )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Vietnam Airlines

 23: 05 thứ 2, 4, 6, 7

  11: 50 ngày hôm sau

 VN 533/ AF 1734

 Boeing 777/ Airbus A320 - 100

 14: 25

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HO CHI MINH (VIETNAM ) - FRANKFURT (GERMANY )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Vietnam Airlines

 00: 35 Chủ nhật hàng tuần

  10: 40 cùng ngày

 VN 527

 Boeing 777

 13: 05

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HO CHI MINH (VIETNAM ) - LONDON (UNITED KINGDOM )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Vietnam Airlines

 23: 05 thứ 2, 4, 6, 7

  10: 20 ngày hôm sau

 VN 533/ AF 1370

 Boeing 777/ Airbus A319

 14: 00

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

HO CHI MINH (VIETNAM ) - PARIS (FRANCE )

HÃNG HÀNG KHÔNG

NGÀY GIỜ ĐI

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ CHUYẾN BAY

LOẠI MÁY BAY

THỜI GIAN BAY

GIÁ VÉ
(USD)

Một chiều

Khứ hồi

Vietnam Airlines

 23: 05 các ngày thứ 2, 4, 6, 7

  06: 45 ngày hôm sau

 VN 533

 Boeing 777

 12: 40

Liên Hệ

Liên Hệ

 

 

CÔNG TY DU LỊCH SINH CAFE TOUR

Địa chỉ: A1/12B Lý Nam Đế – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 0243.998.5196 – Hotline: 094.919.8282
Website: sinhcafetour.vn - thesinhcafetour.vn
Email: salessinhcafetour@gmail.com
Các bài viết khác

Xe Hà Nội Sapa Chất lượng Cao

03/04/2018 4.107 lượt xem

Xe Bus Lào

03/04/2018 2.167 lượt xem

BUS NAM NINH

03/04/2018 1.240 lượt xem
Hotline 024.39985196 - 0949198282
Email: salessinhcafetour@gmail.com
go top